Διανυκτέρευση

Πρώτη Διανυκτέρευση στο χωριό Γερατζιές