ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ελλάδα, Χριστιανισμός, Πατρίδα και Ιδέα και στήριγμα ιδανικό θα βρεις στο ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ

Η κοινότητα ανιχνευτών (ΚΑ) αποτελείτε από τους ανιχνευτές. Στην ΚΑ μπορούν να εισέλθουν έφηβοι που συμπλήρωσαν το 14ο της ηλικίας τους και πηγαίνουν Ά Τάξη Λυκείου μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο της ηλικίας τους.

Στην ΚΑ μπορούν να εισέλθουν έφηβοι είτε είναι νεοεισερχόμενοι στον προσκοπισμό, είτε έρχονται από την Ομάδα Προσκόπων. Για να ονομαστεί κάποιος Ανιχνευτής, πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου, εκτός αν προέρχεται από την ομάδα προσκόπων.

Αυτό που διακρίνει την ΚΑ είναι η εντατική ανίχνευση του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής, καθώς και την προσφορά υπηρεσίας στο Κοινωνικό σύνολο, με στόχο την ανάπτυξη των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των Ανιχνευτών, ώστε να βοηθηθούν να διαμορφώσουν την προσωπικότητα τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες χρήσιμοι την Πατρίδα και το Κοινωνικό σύνολο.

Η “Σύνοδος της Κοινότητας” είναι ο θεσμός που ασχολείται με τα θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης δράσεων, προόδου Ανιχνευτών, καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης Ομίλων εργασίας και λειτουργίας. Στην Σύνοδο της Κοινότητας συμμετέχουν όλοι οι βαθμοφόροι και οι Ανιχνευτές. Οι αποφάσεις της συνόδου λαμβάνονται πλειοψηφικά και πρέπει πάντοτε να είναι στα πλαίσια των Αρχών του Προσκοπισμού και της ασφάλειας των ανιχνευτών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Κοινότητας μαζί με τους βαθμοφόρους.  Αν ο Αρχηγός Κοινότητας κρίνει πως κάτι δεν καλύπτεται στα πιο πάνω πλαίσια μπορεί να ασκήσει βέτο παρέχοντας και τις σχετικές εξηγήσεις.

Οι συγκεντρώσεις της κοινότητας είναι πιο ευέλικτες και γίνονται όποτε συμφωνήσουν αλλά ως συνήθως γίνονται το Σάββατο από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι δράσεις που γίνονται στην ΚΑ έχουν δυναμικό χαρακτήρα, καλύπτουν τις παιδαγωγικές ανάγκες των εφήβων, δίνουν κίνητρα  και  ευκαιρίες  για  να  αναπτυχθούν  οι  φυσικές,  ηθικές,  πνευματικές  και κοινωνικές τους ικανότητες, να αποκτήσουν  καινούργιες εμπειρίες και βιώματα και το βασικότερο να θεμελιώσουν μέσα από την πράξη τις Αρχές της Κίνησης.

Αντρέας Χριστοδουλίδης

Θέση: Αρχηγός Κοινότητας
Αρ. Τηλεφώνου: 22 665040
Email: koinotita@40thscouts.com