ΑΓΕΛΗ

Μπαλού Μπακίρα Καα και Ράν αυτοί μες το δάσος μας οδηγούν, όλο κέφι χαρά και ζωή είναι Αγέλη ΤΕΣΣΑΡΑΚΩΣΤΗ

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείτε από τα Λυκόπουλα. Στην Αγέλη μπορούν να συμμετάσχουν όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μέχρι να συμπληρώσουν το 11ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην Πέμπτη Δημοτικού.

Τα νεοεισερχόμενα παιδιά θα ονομαστούν Λυκόπουλα όταν γίνουν ενεργά μέλη και δώσουν την Υπόσχεση Λυκοπούλων. Ο αρχηγός κάθε αγέλης Λυκόπουλα είναι ο «Ακέλας» που μαζί με τους υπόλοιπους βαθμοφόρους της Αγέλης δημιουργούν τον «Κύκλο της Αγέλης» που είναι το όργανο που παίρνει τις αποφάσεις και ασκεί τον έλεγχο.
Στόχος της Αγέλης είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των Λυκοπούλων  με την τριβή στους πιο κάτω τομείς:

  • Πνευματική Καλλιέργεια
  • Υπαίθρια Ζωή
  • Σωματική Αγωγή
  • Τεχνικές Δεξιότητες
  • Κοινωνική Συνεργασία

Ορέστης Κυριακίδης

Θέση: Αρχηγός Αγέλης
Αρ. Τηλεφώνου: 22 665040
Email: ageli@40thscouts.com