Νέα Προσκοπική Χρονιά 2018-2019!


Το 40ο Σύστημα Προσκόπων Έγκωμης ανακοινώνει την έναρξη την νέας Προσκοπικής Χρονιάς 2018-2019!

22 Σεπτεμβρίου 15:45 – 18:00

Το 40 Σύστημα είναι δομημένο για να συμμετέχουν παιδιά και έφηβοι από 7 μέχρι 18 χρονών και είναι διαχωρισμένο σε 3 τμήματα.

Στην Αγέλη (Λυκόπουλα) όπου συμμετέχουν όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μέχρι να συμπληρώσουν το 11ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην Πέμπτη Δημοτικού.

Στην Ομάδα (Πρόσκοποι) όπου συμμετέχουν όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 11ο έτος της ηλικίας τους και πηγαίνουν στην Έκτη Δημοτικού, μέχρι να συμπληρώσουν το 14ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην Τρίτη Γυμνασίου.

Στην Κοινότητα (Ανιχνευτές) μπορούν να εισέλθουν έφηβοι που συμπλήρωσαν το 14ο έτος της ηλικίας τους και πηγαίνουν Ά Τάξη Λυκείου μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Σας Περιμένουμε!!